Хүүхдэд ээлтэй сургууль уриан дор "Багшийн ажлыг үнэлэх, төлөвлөх, дүгнэх" Сургуулийн ажлыг үнэлэх, төлөвлөх, дүгнэх" сэдвээр кредиттэй сургалт 2016 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 14:30 цагт мэдээллийн технологийн лабораторт болох тул бүх багш нар болон сурагчийн зөвлөл оролцоно уу.