БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛӨӨС МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРАХЫН ДАВУУ ТАЛ, АЧ ХОЛБОГДЛЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЯВУУЛЛАА.
enkhbayar@must.edu.mn

Өнөөдөр 12-р ангийн суралцагчдад  Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлөөс магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр сурахын давуу тал, ач холбогдлын талаар сургалт явууллаа.