12-р анги

17-р долоо хоног

19-р долоо хоног

21-р долоо хоног

22-р долоо хоног

23-р долоо хоног

24-р долоо хоног

25-р долоо хоног

26-р долоо хоног

27-р долоо хоног

БУСАД ЦЭСҮҮД