12-р анги

17-р долоо хоног ХҮҮХДИЙН ДЭРГЭД ЗӨВӨӨР ҮЛГЭР ДУУРИАЛ ҮЗҮҮЛЭХ

18-р долоо хоног ГЭР БҮЛ САЛАХ НЬ ХОХИРОЛТОЙГ МЭДЭХ

19-р долоо хоног Гэр бүл тогтворгүй болох

20-р долоо хоног Өөрийн жаргалыг урьтал болгох

21-р долоо хоног

22-р долоо хоног

23-р долоо хоног

25-р долоо хоног

26-р долоо хоног

29-р долоо хоног

30-р долоо хоног

31-р долоо хоног

32-р долоо хоног

БУСАД ЦЭСҮҮД