EQ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДАДЛАГА ХИЧЭЭЛ ОРЛОО.
enkhbayar@must.edu.mn

Ахлах сургуулийн 10,11-р ангийн суралцагчдад "Сэтгэлийн боловсрол төв"-ийн солонгос мэргэжилтэн багш нар EQ хөгжүүлэх дадлага хичээл орлоо.