"Ирээдүйн инженерүүд" улсын олимпиадад амжилттай оролцсон суралцагчдадаа баяр хүргэе.
highschool@must.edu.mn
"Ирээдүйн инженерүүд" улсын олимпиадад амжилттай оролцсон суралцагчдадаа баяр хүргэе.
12б ангийн суралцагч З.Энхзориг: Дэд байр, ШУТИС-д хүссэн хөтөлбөртөө элсэн суралцах эрх, 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 75% хөнгөлөлт эдлэх эрх,
12в ангийн суралцагч Ө.Энэрүүн: Гутгаар байр, ШУТИС-д хүссэн хөтөлбөртөө элсэн суралцах эрх, 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 50% хөнгөлөлт эдлэх эрх,
12б ангийн суралцагч Б.Энхлэн: Тусгай байр ШУТИС-д хүссэн хөтөлбөртөө элсэн суралцах эрх, 30 багц цагийн сургалтын төлбөрийн 30% хөнгөлөлт эдлэх эрхээр шагнагдсанд баяр хүргэж цаашдын сурлага, хөдөлмөрт өндөр амжилт хүсье. Дэмжиж ажилласан нийт багш нартаа талархал илэрхийлье.