2013 оны 07 дугаар сарын 31-ны өдрийн захиргааны зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр ШУТИС-ийн дэргэд ахлах сургууль байгуулах тухай шийдвэр гарч Ректорын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж дараахь дүгнэлтийг гаргасан байна. Үүнд:

  • ШУТИС-ийн ахлах сургуулиуд өөр өөр бүрэлдэхүүн сургуульд харьяалагдаж байгаа нь багшлах бүрэлдэхүүнийг бүрэн хангах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэх, цагийн ачаалал, сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх, материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургалтын хөтөлбөр агуулгын уялдааг сайжруулах зэрэг ахлах сургуулийн үйл ажиллагааг цогц хэлбэрээр явуулах боломж багатай:
  • Ахлах сургуулиудыголон улсын жишигт нийцүүлэн “Шинжлэх ухаан, технологийн ахлах сургууль” болгон нэгтэн зохион байгуулах, ингэснээр ахлах сургуулийн үйл ажиллагаа, сургалтын чиглэлийг  Их сургуулийн бодлого  чиглэл, инженерийн сургалтын хөтөлбөр, агуулгатай уялдуулах, нэгдсэн зохион байгуулалтаар ханган, дэмжлэг үзүүлэх боломжууд бүрдэнэ:
  • Монгол улсын хэмжээнд Шинжлэх ухааны загвар ахлах сургууль үүсгэн зохион байгуулагдсанаар хот, хөдөө орон нутгаас байгалийн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг сайтай, техник технологид сонирхолтой, авяьас чадвартай сурагчдыг элсүүлэн суралцуулах, үүний тулд орон нутагт нь салбар байгуулах, түүгээр дамжуулан их сургууль, мэргэжлийн онцлогийг таниулах, сурталчилах, чадварлаг инженерүүдийг ахлах сургуулиас нь бодлогоор бэлтгэх шаталсан тогтолцоог бий болгох боломжтой юм.

ШУТИС-ийн Ректорын 2013 оны 08 сарын 15-ны өдрийн А-149 тоот тушаалаар ШУТИС-ийн харьяа Шинжлэх ухаан технологийн ахлах сургуулийг байгуулсан.

ШУТИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2013 оны 08 сарын 23-ны өдрийн 07 тоот тогтоолоор сургалтын төлбөрийн хэмжээг 3 сая төгрөг болгон тогтоосон.

Эрхэм зорилго

“ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ ОЮУНЫ ГАРЦ – ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ”

ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖИЛ-Дэлхийн, Монгол улсын, байгууллагын технологийн хөгжил

ОЮУНЫ ГАРЦ-Инженерийн боловсролд суурилсан оюуны өндөр чадамж

 

Дээрх Эрхэм зорилгын хүрээнд ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байна:

  • Шинээр зохион байгуулагдаж байгаатай холбогдуулан шинэ шилдэг технологи ашигласан SMART буюу ухаалаг сургалтын орчинг бүрдүүлэх суурийг бий болгох
  • Электрон хичээлээр дамжуулан дэлхийн жишигт нийцсэн өндөр боловсролыг чанартай хүртэх боломж бүхий е-хичээлийн төсөл боловсруулах, төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан электрон хичээл хийх, ашиглах, суралцах
  • Ахлах сургуулийг мэргэжлийн, чадварлаг, туршлагатай багшлах боловсон хүчнээр бүрэн хангах
  • Инженерийн суурь хичээлүүд болох математик, байгалийн ухааны хичээлийн стандартын түвшинг ахиулах/ суурь оношлогоо хийхэд 9-р сард 28% байсныг хагас жилээр 50%-д хүргэх/
  • Англи хэлний сургалтын хөтөлбөрт онцгой анхаарч, чанар, үр дүнг дээшлүүлэхэд байнга хяналт тавих

 

 

       

ШУТАС-ийн урлагийн наадамд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Нийтэлсэн: 2017-11-17 00:00:00

Эрдэм шинжилгээний хуралд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-25 00:00:00

Нээлттэй хичээлд урьж байна

Нийтэлсэн: 2017-10-16 00:00:00

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН АХЛАХ СУРГУУЛЬ ЭЛСЭЛТЭЭ АВЧ ЭХЭЛЛЭЭ.

Нийтэлсэн: 2017-05-24 00:00:00

ШУТАС-ийн ахлах сургуулийн дизайн, технологийн ЗАН-ийн сургалтын үйл ажиллагаанд зориулж 3D принтер авна.

Нийтэлсэн: 2016-12-26 00:00:00

Багш, сурагчийн сургалтын зар

Нийтэлсэн: 2016-12-19 00:00:00

Урлагийн наадмын хуваарь гарлаа

Нийтэлсэн: 2016-12-13 00:00:00

Багш, удирдах ажилтнуудын заавал судлах хууль, дүрэм, журам

Нийтэлсэн: 2016-11-18 00:00:00

Элсэлтийн бэлтгэл сургалтанд бүртгэж эхэллээ.

Нийтэлсэн: 2016-03-30 00:00:00

Геологи, уул уурхайн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Барилга, архитектурын сургуулийн элсэлт авах мэргэжил

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Эрчим хүчний сургуулийн элсэлтийн талаархи мэдээлэл

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Механик, тээврийн сургуулийн мэргэжлийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургуулийн элсэлт авах мэргэжлүүд

Нийтэлсэн: 2016-01-29 00:00:00

Нийслэлийн боловсролын салбарт мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомжийн жагсаалт

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Машины эд анги улсын олимпиад 2015

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН CAD/CAE/CAM БАГА ОЛИМПИАД

Нийтэлсэн: 2015-11-25 00:00:00

Байгалийн ухааны лабораторын багаж хэрэгсэл худалдан авна.

Нийтэлсэн: 2015-12-18 00:00:00

Сурагчийн үнэмлэх нь 40 төрлийн үйлдэл хийх боломжтой

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ШУТАС-ийн 12б ангийн сурагч Бумбаяр гимнастикчдийн олон улсын тэмцээнээс багаараа таван медаль хүртжээ.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

ЭЕШ-ын шалгуулагчдын бүртгэл 2015 оны 4 дүгээр сарын 20-ны орой 18:00 цагт дуусна.

Нийтэлсэн: 2015-03-12 00:00:00

Хөгжүүлсэн: Е-Нээлттэй Институт, Мэдээллийн технологийн төв.