Үнийн санал ирүүлнэ үү
ganbii

Үнийн санал ирүүлнэ үү

Манай сургуулийн Улаанбаатар хотоос 70 км т оршин дадлагын байранд засварын ажлын үнийн санал хэрэгтэй байгаа тул үнийн саналыг  highschool@must.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Горхит тэрэлж Дадлагын байранд шаардлагатай засварын жагсаалт

  1. Цохнуудад дараахь хэмжээгээр торны гадна талд нь төмөр хаалт хийлгэнэ

Цонхны хэмжээ

Тоо хэмжээ

145*205m

4

125м*145м

1

145м*130м

3

92м*83м

1

92м*85м

1

82м*82м

2

Нийт цонх

12