Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх Физикийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх Физикийн хичээлийн цахим сургалтанд урьж байна.
highschool@must.edu.mn

Суралцагчдын анхааралд:
2023-2024 оны хичээлийн жилийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх Физикийн хичээлийн цахим сургалтанд урьж байна.