2023-2024 оны хичээлийн жилийн "Бүтээлийн үзэсгэлэн 2024"
highschool@must.edu.mn

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 

 “СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН-2024” ӨДӨРЛӨГИЙН УДИРДАМЖ

 

2024.04.15

Нэг. Зорилго: 

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн эцэг эх, багш, суралцагч, сургуулийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, суралцагчдад боловсрол олгоход эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлахын тулд сургуулийн нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж байна.

 

Хоёр. Хамрах хүрээ: 

  • ШУТИС-ийн удирдлага
  • Ахлах сургуулийн 10, 11, 12-р ангийн эцэг эх, асран хамгаалагч нар 
  • Эцэг эхийн зөвлөл
  • Сургуулийн удирдлага болон АУБ нар
  • Бусад зочид төлөөлөгчид

 

Гурав. Зохион байгуулагдах хугацаа: 

2024 оны 5-р сарын 08-ний өдөр ШУТИС-ийн IV байрны 1, 2, 3  давхарт

1000-1600 цаг

 

 

ШУТИС-ИЙН ХАРЬЯА ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН АХЛАХ СУРГУУЛИЙН 

 “СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН-2024” ӨДӨРЛӨГИЙН УДИРДАМЖ

 

2024.04.15

Нэг. Зорилго: 

ШУТИС-ийн ахлах сургуулийн эцэг эх, багш, суралцагч, сургуулийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, суралцагчдад боловсрол олгоход эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлахын тулд сургуулийн нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулж байна.

 

Хоёр. Хамрах хүрээ: 

  • ШУТИС-ийн удирдлага
  • Ахлах сургуулийн 10, 11, 12-р ангийн эцэг эх, асран хамгаалагч нар 
  • Эцэг эхийн зөвлөл
  • Сургуулийн удирдлага болон АУБ нар
  • Бусад зочид төлөөлөгчид

 

Гурав. Зохион байгуулагдах хугацаа: 

2024 оны 5-р сарын 08-ний өдөр ШУТИС-ийн IV байрны 1, 2, 3  давхарт

1000-1600 цаг