Ахлах сургуулийн 12Б ангийн нэрэмжит "Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт" сэдэвт илтгэлийн тэмцээн
enkhbayar@must.edu.mn