2023-2024 оны хичээлийн жилийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх Математикийн хичээлийн цахим сургалтанд урьж байна.
highschool@must.edu.mn
ЭЕШ-д бэлтгэх Математикийн хичээлийн сургалт үнэ төлбөргүй цахим хэлбэрээр 2024.04.22-05.01-ны өдрүүдэд 18:00-19:30 хичээллэнэ.
Бүрmгэлийн холбоос:. https://forms.gle/1dd6zgJnaK66QEkp9
Хичээл орох линк: https://meet.google.com/mtz-fimw-tma