АНГЛИ ХЭЛНИЙ УЛСЫН ОЛИМПИАД-д 12б ангийн сурагч Б.Хан-Эрдэнэ дэд байр эзэллээ
enkhbayar@must.edu.mn

Эм Ай Ю дээд сургуулиас зохион байгуулсан АНГЛИ ХЭЛНИЙ УЛСЫН ОЛИМПИАД-д 12б ангийн суралцагч Б.Хан-Эрдэнэ дэд байр эзэллээ.