ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2024-2025 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн хөтөлбөртэй X ангидаа элсэлт авна.
highschool@must.edu.mn
ШУТИС-ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль 2024-2025 оны хичээлийн жилийн төрөлжсөн хөтөлбөртэй X ангидаа элсэлт авна.
Элсэн суралцах чиглэлүүд:
-Инженерийн төрөлжсөн хөтөлбөртэй анги
/Математик, Физик, Англи хэл, Монгол хэлний шалгалт авна/
-Зураг, дизайны төрөлжсөн хөтөлбөртэй анги
/Математик, зургийн ур чадвар, Англи хэл, Монгол хэлний шалгалт авна/
-Мэдээллийн технологийн төрөлжсөн хөтөлбөртэй анги
/Математик, Физик, Англи хэл, Монгол хэлний шалгалт авна/
Бүртгэл:
2024 оны V/20-VI/07 өдрүүдэд www.elselt.edu.mn веб сайтаар бүртгүүлнэ. 2024 оны 06 сарын 08 ны өдөр 10:00 цагаас элсэлтийн шалгалттай
Хаяг: ШУТИС-Ийн харьяа Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу 34, ШУТИС-ийн IV байр
Утас: 77110208, 99721372, 80032189
mail: highschool@must.edu.mn