“СУРАЛЦАГЧДЫН БҮТЭЭЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭН-2024” ӨДӨРЛӨГ
highschool@must.edu.mn

ШУТИС-ийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургуулийн эцэг эх, багш, суралцагч, сургуулийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, суралцагчдад боловсрол олгоход эцэг эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах сургуулийн нээлттэй өдөрлөгийг 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулж байгаа тул та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна..