Ахлах сургуулийн суралцагчдын “Шинжлэх ухааны өдөрлөг-2023” амжилттай зохион байгуулагдлаа.
enkhbayar@must.edu.mn

Ахлах сургуулийн суралцагчдын “Шинжлэх ухааны өдөрлөг-2023” амжилттай зохион байгуулагдлаа. Өдөрлөгт сургалтын явцад болон сургалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн ажлуудаа танилцууллаа.